مقالات

۲۸ بهمن ۱۳۹۴

خلاصه کتاب “راه گوگل” تحلیلی مشاورانه بر مدل مدیریتی شرکت گوگل

شرکت گوگل درحالی ده سالگی خود را جشن گرفت که در کنار شرکت های بزرگ و با سابقه دنیا قرار داشت. در سال  ۲۰۱۰ چهارمین شرکت […]